Tuesday, May 12, 2009

Ngày - Thơ thơ

Ngày

lê bước

đến bên thm

ôm chân em

đung đưa buông thõng

Cây vắng gió

Áo em phơi vắng nắng

Nỗi buồn lõng bõng

Anh có về không?

 

Ngày

ta vào em

nóng rc

nhc mi

đau nhói tht da

Kiến đã bu đy

hai chân

thôi đung đưa

buông thõng

Anh có v không?

 

Ngày

php phng

nhng gió

thi tung lá c

Em rình rp

tiếng chân

nghe but xót

bng t đâu

len vào rt sâu

ăn mòn tế bào não b

Em đợi gì

nơi thềm nhà?

Anh có về không?


Ngày

thiếp ng

vùi mt vào lòng em

but lnh

sóng sánh trăng

Đêm

màu trng

Trí nh

trng

Chân buông thõng

trên thm nhà

Anh có v không?

No comments:

Post a Comment