Wednesday, May 6, 2009

Chiếu phim và hòa nhạc The Battleship Potemkin

Năm nảo cũng như năm nào, nhân ngày Châu Âu, năm nay các bác bên Phái đoàn Ủy ban châu Âu và các trung tâm văn hóa loanh quanh mấy nước Tây Âu mành mạnh có chung tay góp sức tổ chức một và ì-ven. 
Trong những cái ấy có cái Liên hoan phim châu Âu nghe đồn sẽ chiếu ở rạp Quốc gia không xin vé nhanh thì hết. Không biết xin ở đâu. 
Và cũng trong những cái ấy có cái vừa phim vừa hòa nhạc cộng tác với viện Goethe là cái này:

The Battleship Potemkin 

(Silent movie from 1925 directed by Sergei Eisenstein - mà cái Giải yếu về phân tích phim phần 2 hay 3 gì đó đã lôi ra mổ xẻ ít nhiều - 
with new musical score for two pianos composed by Pierre Oser on pianos by Pierre Oser & Frank Strobel)

Hà Nội: ngày 9 và 10 tháng 5 năm 2009
Nhà Hát Lớn Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh: ngày 12 tháng 5 năm 2009
Nhà Hát Thành Phố

Liên hệ lấy vé miễn phí: đã thử gửi mail tới cái địa chỉ được đưa cho dặn gửi mail đăng ký mỗi người 2 vé thôi nhé thế mà cứ failed. 

Thế nào nhỉ? Mai sẽ gọi điện vậy. 

Goethe Institut
Tel: 844 - 37342251Lê la ngoài lề:

Battleship thì lẽ ra phải là thiết giáp hạm, hay tàu thiết giáp. Hạm thì có vẻ vũ khí tối tân đoàng đoàng, nghe cái từ hạm đã thấy mùi chiến tranh (nhìn thấy trên ti vi) nhưng các bác VTV2 nhà mình vẫn dịch giản dị là Chiến hạm Potemkin nhân dịp lôi cảnh cái nôi trượt cầu thang ra tích phân phân tích, giống trong cái flyer xin ở viện Goethe này, chứ không thiết giáp thiết giếc gì hết. 
Thôi cứ kệ Potemkine trong Giản yếu là Tàu thiết giáp thôi.


No comments:

Post a Comment