Friday, April 24, 2009

Voi đu chuột trù cũng đú.

Bạn Facebook quá ư nhiễu nhương phù phiếm.
Bạn Yahoo thì già yếu mắt mờ chân chậm.
Bạn Yahoo plus version riêng cho Việt Nam thì tệ thôi rồi.
Chẳng quen bạn nào khác đành lánh vào đây xem có ra gì không.
Mà đời không có blog thì vẫn cứ nắng tràn ngoài kia đẹp mê tơi. 
Làm một chuyến Hitchhiking xem đi nhờ được đến quãng nào vậy nhỉ. :)

No comments:

Post a Comment