Friday, May 21, 2010

Trên thiên đường thì mấy giờ rồi nhỉ?

Amadou et Mariam feat. Manu Chao - Senegal Fast Food from BARACKE 4 on Vimeo.

Il est maintenant, 5 heures zéro huit minutes"

C’est au Mahattan fast-food Dakar Sénégal cinéma le Paris,
Demain je serais parti,
La gare Dakar, Bamako Mopti
Y’a pas de problèmes? Tout va bien
Aujourd’hui je me marie, j’ai confiance
Amoul solo
, Gao, l’Algérie, Tunisie, Italie
Il n’y a pas de problèmes, j'aime
!
J’ai au Mahattan
fast-food Dakar Sénégal cinéma le Paris
Ascenseur pour le ghetto

[Refrain] x2:
Il est minuit
à Tokyo
Il est cinq heures
au Mali
Quelle heure est-il au Paradis ?

[Amadou et Mariam /traduction]
Nous qui quittons nos pays

Il ne faut pas que les enfants du pays nous oublient
Nous qui sommes dans cette chose
Chose là aucun de nous ne saurait la nommer
Nous qui sommes dans des pays lointains
Il ne faut pas que les enfants du pays nous oublient

C’est au Manhattan fast-food Dakar Sénégal,
la grand-mère à l’hôpital
Grand-père tout va bien,
moi ici, toi là-bas, le visa au consulat
Numéro 39, j’attends j'attends
A l’état civil déjà l’an 2000, déjà 2000 ans
au Manhattan fast-food Dakar Sénégal cinéma le Paris

[Refrain]

Dakar, Bamako, Rio de Janeiro
Où est le problème ? Où est la frontière ?
Entre les murs se faufiler dans ascenseur pour le ghetto
Au Manhattan fast-food Dakar Sénégal cinéma le Paris,

[Amadou et Mariam /traduction]
Nous qui quittons nos pays
Il ne faut pas que les enfants du pays nous oublient
Nous qui sommes dans cette chose
Chose là aucun de nous ne saurait la nommer
Nous qui sommes dans des pays lointains
Il ne faut pas que les enfants du pays nous oublient

[Refrain] x2

"Il est maintenant 5 heures"


Lyrics: Senegal Fast Food, Manu Chao
(with Amadou and Mariam)


“Bây gi là năm gi không tám phút”


Đó là quán ăn nhanh Manhattan Dakar Sénégal rp chiếu phim Paris

Ngày mai lúc này tôi đã ri xa

Nhà ga Dakar, Bamako Mopti,

Không có vn đ gì ch? Mi chuyn đu tt đẹp

Hôm nay tôi cưới, tôi tin

Amoul solo, Gao, Algerie, Tunisie Italie

Không thành vấn đề, tôi thích hết

Ở quán ăn nhanh Mahattan Dakar Sénégal rạp chiếu phim Paris

tôi đã có thang máy tới Ghetto


Giờ là nửa đêm ở Tokyo, là năm giờ ở Mali

Trên thiên đường thì mấy giờ rồi nhỉ?


Amadou & Mariam (hát tiếng Bambara)

Ta những kẻ bỏ quê hương mà đi

Những đứa con quê hương đừng quên ta

Ta ở trong tình trạng này

Một tình trạng không ai biết gọi thành tên

Ta là những kẻ xa xứ

Những đứa con quê hương đừng quên ta

(đoạn này rất ambiguous, vì không có khớp với interview!!)


Đó là ở quán ăn nhanh Manhattan Dakar Sénégal,

bà đang trong bệnh viện, ông vẫn khỏe,

Tôi ở đây, anh ở đấy, visa thì ở lãnh sự quán

Mang số 39, tôi đợi, tôi cứ đợi

trong phòng dân sự đã là năm 2000, đã 2000 năm

ở quán ăn nhanh Manhattan Dakar Sénégal rạp chiếu phim Paris


Giờ là nửa đêm ở Tokyo, là năm giờ ở Mali

Trên thiên đường thì mấy giờ rồi nhỉ?


Dakar, Bamako, Rio di Janeiro

Vấn đề là ở đâu? Biên giới là ở đâu?

trườn giữa những bức tường vào trong thang máy tới ghetto

ở quán ăn nhanh Manhattan Dakar Sénégal rạp chiếu phim Paris


On August 9. 2005, Banning Eyre spoke with Amadou Bagayoko by telephone in New York.

[...]

Amadou: That’s it. Because when we found out we were going to meet with Manu Chao,

we prepared a few songs. These were the songs we had ready. He was really happy,

and right away took out his guitar and tried to play along. He put a rhythm guitar part

in. Then he too presented some songs, like “Senegal Fast Food.” That was the song

we really liked he sang it and we wanted to add to it. We liked the part about how

it’s midnight in Tokyo and its five o’clock in , but what time is it in Paradise ? So then

we sang in Bambara. We said we are all in the same boat, but nobody knows

where we are going. It was like, we’re all in this together, but nobody knows

what’s going to happen. So the best solution is for those who have gone

on this adventure to a strange land to think about those they left behind in their country.

If they’re in the big city, they must think about their parents and friends who have stayed

behind in small villages. That’s what we sang about in “Senegal Fast Food,” because

the song about exodus, about people who are going here and there. People who want

to live this way have problems, with visas, with the police, all that. The best thing is

to pay attention. You are there, but you don’t know what’s going to happen.

[...]
No comments:

Post a Comment